Vår prosess

Hvordan
jobber vi?

Når prosjektet starter åpnes et hav av muligheter.

Lang og variert erfaring har lært oss viktigheten av å skape gode prosesser som kontinuerlig evalueres og utvikles. Vi vet også at metoden vår må fungere slik at den kan tilpasses ulike ønsker og unike behov i hvert enkelt prosjekt.

Vi er stolte av metoden vår, og vi utvikler den i takt med at bransjen, samfunnet rundt oss og ikke minst vi selv, endres. Vi blir stadig bedre!

Samarbeidsmodellen

Et inspirerende og utviklende samarbeid med oppdragsgiveren og brukerne er grunnlaget for alle våre prosesser. Nøkkelen er å utforske nye muligheter sammen og samtidig dra nytte av erfaringer fra tidligere prosjekter. Brukerinvolvering gjennom hele utviklingsprosessen er en viktig suksessfaktor.

Vår metode er en god blanding av nyttige verktøy for arbeidsmøter og idédrodling, samt intuitive systemer for å holde oversikt underveis i prosessen.

Vi deler alt vi kan! Det utvikler absolutt alle som er engasjert i prosjektet.

Prosessmodellen

Denne modellen gir prosessen en tydelig retning og en ryddig inndeling i faser. Hemmeligheten ligger i metodene vi bruker i hver fase. Prosessene er skreddersydd de oppgavene som skal løses i den enkelte fasen, og tilrettelegges opp mot ditt unike prosjekt.

Komplekse prosjekter krever en systematisk gjennomføring som sikrer budsjettet og fremdriften. Samtidig vet vi at det å kunne korrigere, kalibrere og optimalisere underveis, er en suksessfaktor når det gjelder skreddersydde løsninger. Det viktige er å foreta eventuelle endringer før det er for sent, og før det blir for dyrt.

Vi har utviklet en metode som fungerer for begge hjernehalvdeler. På den ene side har vi de kreative og fleksible prosessene, på den annen side har vi et godt og grundig system for kvalitetssikring.

Miljøfyrtårn

Vi er stolte over å være sertifisert Miljøfyrtårn!

Vinjesenteret

Mellom fantasi
og virkelighet