Atlanterhavsparken

Bli med inn i fremtiden!

Vi nordmenn er et havfolk. I tusenvis av år har vi jaktet på fisken, men så fikk noen en helt vill idé..

Foto: Thomas MorelTenk hvis man istedenfor å kaste garnet kunne temme fisken, og holde den som et husdyr!

Havbruk har et stort potensiale, men for at den blå åkeren skal gi oss en grønn fremtid er vi nødt til på finne bærekraftige løsninger på utfordringene næringen står ovenfor.

Storfjorden visningssenter er lokalisert i akvariet i Atlanterhavsparken i Ålesund. Utstillingen skal gi et innblikk i norsk havbruk og ringvirkningene av denne.

I 2030 vil vi være omtrent 9,5 milliarder mennesker på jorda. Havnasjonen Norge har kun tre prosent dyrket matjord, mens havområdene våre er fem ganger så store som hele fastlandet. Kysten og havet er vårt største potensiale til å produsere mer mat.

All matproduksjon har et miljøavtrykk, også sjømatproduksjon. Utstillingen formidler næringens utfordringer og tiltak som forbedrer havmiljø og dyrevelferd ved hjelp av ulike spill og aktiviteter.

Tar du alt for god fisk? Hvordan vet du at fisken du kjøper er fersk? Hva skjer når du tilsetter salt, syre eller varmer opp en laksefilet? I matlaben eksperimenteres det med råvaren, hvordan den kan tilberedes og hva man gjør for å redusere matsvinn.

Storfjorden visningssenter for havbruk er utviklet i nært samarbeid med vår oppdragsgiver Hofseth Aqua og Atlanterhavsparken. Visningssenteret informerer om havbruksnæringen og sjømat, og skal ikke minst inspirere unge til å satse på en utdanning innen akvakultur.

Våre viktigste samarbeidspartnere på prosjektet har vært Back, Modus Design, Logic Interactive, CA Johannson Snekkerifabrikk, Howe Vest, Nordic 3D og Fuglefjellet film og animasjon.

Oljemuseet

Ned i dypet