Vinjesenteret

Mellom fantasi
og virkelighet

Fortellingene om oss mennesker er mange. De er fortalt med ord i skrift eller tale. Noen har skjedd, andre er diktet opp.

Da Vinjesenteret åpnet sa direktøren i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, at både dikting og journalistikk kaster lys over liv. - Når journalistikken er på sitt beste, er den litterær. Når diktinga er på sitt fremste, er den sann.

Vinjesenteret utforsker både litteraturen og journalistikken, og rommet mellom dem. Jobben vår var å fylle det fysiske rommet med lys og liv for å fremheve det viktige innholdet i utstillingen. Vi inviterte derfor de besøkende til en opplevelse full av aktiv og involverende deltagelse. Her møter de en verden der de kan dykke ned i et mangfold av fortellinger og utforske spennet mellom fakta og fantasi.

Der diktere og journalister har bokstaver og tegn som sitt språklige arbeidsverktøy, opererer vi i Sixsides med et fortellerspråk som består av visuelle, auditive og taktile grep.

Slik det for diktere kan være viktig med luft og rom mellom ordene og setningene, var det et poeng for oss å skape soner for ro og kontemplasjon i utstillingslandskapet.

Vinjesenteret har fått mange overveldende tilbakemeldinger fra publikum. En av de 600 gjestene som var til stede under åpningen sa det på denne måten: - Det er så fint å gå her. Eg er så rørt at eg berre vil grine.

Vi ville formidle konseptet på en måte som skaper nærhet til innholdet. Vi definerte fem kriterier som sammen fører til at utstillingen oppleves som åpen, ekte, relevant og inspirerende:

 • 1. En fortellerstruktur med flere lag.
  Et prinsipp som gjør innholdet lett tilgjengelig.

 • 2. Bruk av ulike perspektiver.
  Dette for å få overblikk og et tett fokus på innholdet.

 • 3. Invitere til nære møter.
  Da opplever gjestene en personlig relevans, de kan identifisere seg med innholdet og føle at det er ekte.

 • 4. Inspirere sansane.
  Når man kommuniserer opp mot flere av sansene våre samtidig skaper man økt oppmerksomhet og opplever en større nærhet til det som formidles.

 • 5. De besøkende bidrar og er aktivt medskapende.
  På denne måten føler de nærhet til tematikken. Gode møter mellom gjestene og innholdet vil kunne utvikle utstillingen videre.

«Dikteren har en lengsel mot det gåtefulle livet, fordi han føler at der ligger både hans styrke og hans svakhet gjemt.»

Aslaug Vaa (1951)

Oppdragsgiver: Vinjesenteret / Nynorsk kultursentrum
Samarbeidspartnere:
Back
Foto:
Line Omland Eilevstjønn / Vinjesenteret

Atlanterhavsparken

Bli med inn i fremtiden!