Indre syn og ytre blikk

Nynorsk kultursentrum åpnet 4.september 2014 et nytt dokumentasjons- og formidlingssenter om Olav H. Hauge og lyrikk i mange former på tvers av språkgrenser. Utstillingen skal gi et faglig og folkelig innblikk i Olav H. Hauges liv og diktning, samt legge til rette for en reise i lyrikkhistorie og samtidslyrikk!

​Hauge-senterets oppdrag er bevisstgjøring omkring språk og identitet. Ved å løfte frem forfatterskapet til en av Norges mest folkekjære diktere, skal Hauge-senteret fortelle historier og arbeide med formidling. Grunnleggende  tankegang er at god lyrikk evner å berøre oss, gir innsikt og forteller oss noe om hvem vi er som menneske. Formidlingskonsept bygger på disse tanker, hvor Hauge har en hovedrolle. Målgruppekategoriene er varierte, fra kulturinteresserte voksne, skoleklasser, familier og turister, til seminardeltakere. Derfor har løsningen flere formidlingsnivå.

For å  synliggjøre hvordan lyrikk i mange former blir skapt og brukt, samt formidle samspillet mellom diktning og gjendiktning i fortid og samtid har vi tatt utgangspunkt i Olav H. Hauge-senterets slagord: ”Store opplevingar på små flater”. Vi ønsker å vekke publikums nysgjerrighet, ved at utstillingen er basert på oppsøkende formidling. De besøkende  inviteres til å dykke ned i mørke og lyse landskap for å hente frem historier og kunnskap, ved at ytre flater gir hint om tema mens innholdet ligger bak. Utstillingen har få fasitsvar, men gir rom for egen tolkning og refleksjon.

Olav H. Hauge hadde naturen og det nære som inspirasjonskilde, samtidig som det fjerne kom nært gjennom litteraturen han leste. Diktningen er både lokalt forankret og universell. Jan Erik Vold skrev dette om Hauge i Ny Tid, 1985: “For dette er Olav H. Hauges store prosjekt: Å gi drømmen og den synlige verden like stor verdi, få det indre syn og det ytre blikk i balanse: Å se - uten at speilet sprekker eller bildet viskes bort.”  I utstillingsløsningen benyttes ”Indre syn og  ytre blikk” som et gjennomgående formidlingsgrep. Vi ønsker å få frem spenningsforholdet med bruk av kontraster og motsatser kommer frem. Dette gjenspeiler seg i utstillingens struktur, hvor blant annet Hauges ulike roller er forankret og plassert i en relasjon til fire viktige hendelser i hans liv.

Ett mål med utformingen har vært å få frem Hauges mangetydighet, både som dikter og i diktningen, for å skape en utstilling i Hauges ånd. Generelt har fargepalett, materialitet og utrykk klare referanser til natur, håndverkstradisjoner, samt til språk og litteratur. 

Prosjektdata

Oppdragsgiver: Nynorsk Kultursentrum
Areal: 200 m2
Ekstern lenke