Interaktivt læringssenter

Kan du lære om økonomi mens du samtidig har det gøy? Ja! I Norges Bank Kunnskapssenter får du være med på et rollespill som utfordrer deg og lagkameratene dine til sammen å løse sentrale problemstillinger i en økonomi.

​Norges Bank Kunnskapssenter er et interaktivt læringssenter for elever i den videregående skole. Senterets ambisjon er å stimulere til læring og refleksjon om grunnleggende spørsmål i økonomien. Jo flere som har god kunnskap og velfunderte holdninger til økonomiske problemstillinger, desto bedre rustet er vi til å møte fremtidens økonomiske utfordringer. Spillet heter Horisont, og det tar deg med på et tankeeksperiment: Hvordan vil det gå om vi brått fjerner alle de grunnleggende brikkene i en moderne økonomi – og sammen skal bygge dem opp igjen?

«Å spre kunnskap om økonomi- og finansfag er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Vi håper et besøk hos Norges Bank Kunnskapssenter vil inspirere elever og studenter til å lære enda mer», sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Kunnskapssenteret er bygd rundt et egenutviklet, interaktivt spill kalt Horisont. Spillsesjonen starter med at alle de grunnleggende byggesteinene i en moderne økonomi rives bort. I løpet av de neste par timene skal deltakerne gjenreise tillit til økonomi og pengevesen, håndtere kriser og jappetid, og samtidig legge penger til side. Deltakerne geleides gjennom spillet av veiledere som selv er studenter. Senteret byr også på en utstilling som gir et innblikk i Norges Banks historie og ansvarsområder. «Kunnskapssenteret tar i bruk helt nye virkemidler for å skape engasjement og innsikt. Vi tror det vil være et nyttig supplement til den ordinære undervisningen, samtidig som det gir deltakerne anledning til å bli bedre kjent med oss i Norges Bank», sier Olsen.

Norges Bank Kunnskapssenter har en kapasitet på 9000 besøkende årlig.

Senteret og Horisont er utviklet og levert av SixSides, Hyper og Back, i tett samarbeid med Norges Bank. Sammen skapes det en helhetlig opplevelse – de historiske rommene, designet, scenografien og det digitale innholdet smelter sammen. 

27. april fikk Horisont to gull og en sølv i Gulltaggen. Nominert i 3 ulike kategorier; Branded Technology: Gull (her ble det ikke delt ut sølv eller bronse som i de fleste kategoriene). Håndverk – produksjon: Gull. Produkt eller tjeneste: Sølv.

Klikk her for videopresentasjon (Vimeo).

Prosjektdata

Oppdragsgiver: Norges Bank
Samarbeidspartnere: Hyper, Back, Norges Bank
Areal: 400 m²
Ekstern lenke