Fin City – Norges Fiskerimuseum

På vei inn i Fin City blir du møtt av ordføreren, som inviterer deg til å bidra i sjømatnæringen. I Fin City kan du utføre ulike oppgaver og dermed bli kjent med næringen og verdiskapningen den står for.

​I den en virtuelle sjømatbyen Fin City skal barn og unge lære om havbruk. Det er fokus både på verdikjeden fra produksjon til eksport, verdiskapningen næringen står for og næringens betydning i fremtiden. Utstillingen er laget på ungdommens premisser og bruker spilldynamikk som viktigste virkemiddel. De besøkende blir selv innbyggere, og dukker opp i byen for å få ulike utfordringer. I løpet av spillet skal de besøkende blant annet velge stamfisk, befrukte rogn, overvåke fisken i settefiskanlegget, velge plassering av merder, finne riktig for, sortere og pakke fisk til ulike produkter og selge disse til markeder i hele verden. Den som får høyest poengsum får krone på hodet i bildet med alle innbyggerne.

For de som ikke vil spille er det både informativt og underholdende å se seg rundt i Fin City.

Spillet eies av Lerøy og er utviklet i tett samarbeid med Lerøy og Norges Fiskerimuseum. I dag er Lerøy Seafood Group Norges største sjømatkonsern med helintegrerte verdikjeder innen havbruk og villfanget sjømat. Konsernet har et bredt spekter av sjømatprodukter og leverer daglig sjømat tilsvarende fire millioner måltider til over 70 markeder verden over.  

Prosjektdata

Oppdragsgiver: Lerøy Seafood Group
Samarbeidspartnere: Norges Fiskerimuseum, Back og Stir
Areal: 49m2
Ekstern lenke