«Struktur, en god porsjon kreativitet og god prosessledelse. SixSides har sikret oss gode utstillinger, som har blitt levert på rett tid til rett pris. Våre fagfolk har fått et godt eiendomsforhold til utstillingene. Ja, de er stolte av det de sammen med SixSides har fått til. Utstillingsarbeid kan virke kaotisk, men jeg har alltid vært trygg på at firmaet leverer det som er bestilt. De gangene vi har slitt litt, har SixSides tatt ansvar. Firmaets ledelse har også bidratt til at vi har fått ekstern finansiering på plass til utstillingene ved Norges Fiskerimuseum.»

Stig Stark-Johansen, direktør Museum Vest

«Energisenteret i Hunderfossen Familiepark har samarbeidet med SixSides ved flere anledninger. «Jakten på den gode energi», er det desidert største og mest vellykkede Energisenteret har gjennomført siden senteret åpnet i 1990. En viktig årsak til at prosjektet ble vellykket, skyldes at SixSides har opptrådt på en meget profesjonell og ryddig måte. Med profesjonell og ryddig menes strukturerte medarbeidere som har vist stor evne til å lytte og ta signaler fra oppdragsgiver for deretter å omsette hva de har hørt i konkrete og gode forslag. De fleste av disse forslagene og ideene er nå materialisert i vår utstilling med et svært vellykket resultat. Det er også grunn til å fremheve god prosjektledelse, rask saksbehandlingstid og ryddighet rundt alt som er relatert til økonomi.»

Bjørn Kleiven, Daglig leder, Energisenteret

«Grimstad bys museer er stolte av å ha samarbeidet med SixSides i forprosjekt og hovedprosjekt for utstillingen «...har hvide Seil os bragt» på Sjøfartsmuseet i Aust-Agder, som åpnet 1. april 2015. SixSides leverte konsept, design og utstillingsarkitektur for utstillingen. Vi er godt fornøyd med løsningen SixSides leverte. SixSides leverte godt og profesjonelt håndverk. For oss var det også viktig at de autentiske gjenstandene fikk en stor og viktig plass i utstillingen. SixSides innfridde dette, og behandler gjenstander med den nødvendige forsiktighet og respekt som er så viktig i museumsutstillinger. Løsningen er svært gjennomført, med autentisk billedmateriale i tapeter, gjennomtenkte fargevalg og universell utforming. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra publikum, spesielt når det gjelder det profesjonelle uttrykket. Sjelden er et samarbeid så konstruktivt og knirkefritt. Teamet fra SixSides er svært profesjonelle i alle ledd. SixSides leverer trygg og erfaren prosjektledelse, og kreative og løsningsorienterte designere og utstillingsarkitekter. Prosjektets fremdriftsplan ble holdt hele veien.»

Anita Estesen, daglig leder ved Grimstad bys museer
Therese Strupstad Hagen, formidlingsansvarlig ved Grimstad bys museer

«Arbeidermuseet ved Oslo Museum har vært svært fornøyd med å samarbeide med SixSides i forbindelse med etablering av det nye museet og oppbygging av dets første utstilling. SixSides har evnet å forstå hva vi ville formidle og hjulpet oss å få fram den historien vi ville fortelle; om Akerselvas kraft, om menneskene i tekstilindustriens første tiår – og deres fargerik fortid! SixSides har imponert med å ta til seg et utstillingsmanus med faglig komplisert stoff – og styre dette inn i en håndterbar, kreativ og kommuniserende utstilling. For firmaet var det også en utfordring å ha en oppdragsgiver med et mindre budsjett, dette viste SixSides stor vilje til å klare, noe de/vi også klarte! Kommunikasjonen fortjener også ros; de er imøtekommende, hyggelige, svarer positivt og gir klare råd – hele tiden. Vi kan på det varmeste anbefale SixSides til utvikling og realisering av historiefaglige utstillinger».

Gro Røde, Formidlingsansvarlig i Arbeidermuseet

«Tenkt deg at Stortinget forventer at du åpner dørene den 11.11.2011 – klokka 11:11, og at pengegarantiene for å skape et opplevelsessenter først kom på bordet drøye seks måneder før snorklipping. Tenk deg også at det er helt, helt utenkelig å utsette åpninga av det nasjonale prestisjeprosjektet. Nettopp da er gode råd dyre! Men oppdraget var likevel ikke umulig. I stedet for å kaste kortene, rømme landet – eller finne en horribel årsaksforklaring for et kommende havari – så gjelder det å finne en leverandør som jobber best under press, og som samtidig evner å prestere bedre enn forventet. Denne leverandøren fant Rock City i SixSides. Med en grovskisse, en masterplan, masse spenstige ideer, kreative og dyktige fagfolk – sørget SixSides sammen med Rock City å gjøre alle spådommer til skamme. Sammen med SixSides realiserte vi faktisk talt et opplevelsessenter landet ikke har sett maken til. Og det beste av alt; plattformen, ideene og de tekniske løsningene er skapt slik at utstillingen kan utvikles uten at det påløper enorme nye kostnader. Jeg vil si valget av SixSides reddet oss fra et illevarslet havari! Eller som D.D.E. sier det i sangen – Det umulige e mulig (spesielt når du har med seg SixSides på laget)».

Svein H. Karlsen, Prosjektleder for det nasjonale prosjektet Rock City

«Vi hadde et meget godt samarbeid med SixSides – En unik kombinasjon av kreativitet og praktiske løsninger, som i sum har gitt svært gode tilbakemeldinger fra våre besøkende.»

Eva Andersen, Daglig leder / Styreleder, Støtt Brygge