Ruter S

Hva beveger deg?

Hva skjer egentlig under det ikoniske tårnet på Jernbanetorget? Ganske mye, viser det seg. Blant annet utvikler Ruter morgendagens mobilitetsløsninger her, i nært samarbeid med de reisende.

«Ruter beveger de reisende, de reisende beveger Ruter. Sammen skaper vi bevegelse, og utvikler fremtidens mobilitets-tilbud»

Ruter S

Kollektivtrafikk er en folkebevegelse

Ruters visjon er bærekraftig bevegelsesfrihet. For å strekke seg mot denne visjonen hadde de behov for å skape en fysisk møteplass der de kunne utvikle fremtidens tjenester og tilbud.

SixSides arbeidet tett med Ruter på områder som konseptutvikling, planlegging, brukerdialog og iscenesettelse av lokalene.

Da det fullstendig transformerte besøkssenteret Ruter S åpnet dørene i 2020, kunne man oppleve hele 1000 m2 der kundeservice og samskaping var satt i system.

Video: Ruter / NoA Ignite (tidl. Making Waves)

«I nye Ruter S har kundevertene flyttet seg fra skranken og beveget seg ut på gulvet for å komme besøkende i møte»

Når tjenestedesign blir tilpasset et rom

Lokalene på Jernbanetorget er forandret på en måte som gjør det lettere for Ruter å tilpasse seg eventuelle nye forandringer som måtte oppstå. Det er en spennende konseptutvikling vi har fått være med på. Hele tjenestereisen til Ruter har blitt omstrukturert basert på det vi sammen har testet ut i lokalene til Ruter S.

Denne fysiske prototypen på 1000 kvm er antakeligvis Norges største mock-up, og den ble benyttet til brukertester på reisende såvel som medarbeidere. Dette ga unik innsikt i hvilke funksjoner som var essensielle, og hvordan man kunne forbedre arbeidsmetodikken for kundevertene til Ruter. Prosessen skapte engasjement i en tid med en ellers krevende omstilling.

I samskapingens ånd ble det utviklet nye selvbetjeningsautomater i besøkssenteret, der de reisende lettere kan løse flere oppgaver selv, slik at kundevertene kan frigjøres til mer komplekse henvendelser og arbeidsoppgaver. Ruter har lagt ut på en lang og interessant reise for å gjøre din og min reise bedre.

«God mobilitet er helt avgjørende for et fungerende samfunn. Løsninger som forenkler interaksjonen med omgivelsene for absolutt alle reduserer ulikhetene mellom oss, og gir alle en praktisk og økonomisk mulighet til å delta i arbeidsliv og utdanning, og en sjanse til å ha en aktiv fritid.»

Ruter

S for service og samspill

Ruter S skal være en inkluderende arena for alle reisende. Nettopp derfor har brukere med særskilte behov vært en uvurderlig ressurs for oss. Både i utviklingsprosessen og ved testing av nye fysiske og digitale løsninger.

Ruter S er et godt eksempel på hvordan brukersentrert design og en strukturert prosess kan resultere i godt samarbeid og reelle resultater på tvers av mange avdelinger i en større organisasjon.

Et lokale med byens mest sentrale beliggenhet, men komplekse tekniske utfordringer, fremstår nå som moderne og fleksibelt. Fasilitetene gir rom for kundeservice, brukertesting, workshopper og konferanser.

Forhåpentligvis vil Ruter S bidra til positiv byutvikling og flere gode opplevelser for de reisende i mange år fremover. Vi ønsker deg en god tur!

Oppdragsgiver: Ruter
Samarbeidspartnere: NoA Ignite (tidl. Making Waves)
Foto: Ruter As / Redink, Per Christian Lind

Messestands

"Welcome to
this mess!"